Rozwód w trakcie ciąży – czy i jak można to zrobić?

para bierze rozwod

Dla większości par ciąża jest wspólnym czasem radosnego oczekiwania, które niejednokrotnie jeszcze zacieśnia relację pomiędzy małżonkami. Niestety, nie zawsze tak jest. Zdarza się bowiem, że sytuacja w związku była zła już przed zajściem w ciążę i nic nie wskazuje na to, żeby mogła się poprawić. W takiej sytuacji część kobiet zaczyna zastanawiać się nad tym czy rozwód w ciąży jest możliwy oraz w jaki sposób go przeprowadzić. Sprawdźmy więc jak wygląda polskie prawo w tym zakresie.

Ciąża a rozwód

Czytając porady prawne publikowane na forach internetowych i blogach często możemy znaleźć wypowiedzi “jestem w ciąży i chce rozwodu”. Przyczyny, dla których kobiety decydują się na taki krok są różne, często bardzo dramatyczne, związane z nałogami, przemocą czy zdradami. Zdarza się jednak również po prostu tak znaczna różnica zdań i charakterów, że małżonkowie mimo oczekiwania na dziecko nie chcą dłużej pozostawać w związku oraz prowadzić jednego gospodarstwa domowego. Co jednak w tej sprawie mówi polskie prawo?

Odpowiedź jest prosta. Aby sąd mógł orzec rozwód między małżonkami musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Dotyczy to wszystkich aspektów dotyczących wspólnego pożycia a więc zerwanie nie tylko uczuciowej i gospodarczej sfery życia, ale również relacji intymnych. I to właśnie dlatego wiele kobiet obawia się, że pozew o rozwód w czasie ciąży zostanie odrzucony. Czy słusznie? Przekonajmy się.

zdrada w ciazy

Czy w ciąży dostanę rozwód?

Ciąża kobiety wskazuje bowiem na to, że w przypadku strefy intymnej pożycie istnieje co może stanowić przesłankę do orzeczenia rozwodu. Szczególnie gdy ciąża jest jeszcze niezaawansowana. Czy jednak oznacza to, że nie ma szans na rozwód w ciąży? Nic bardziej mylnego.
Jeśli obie strony są zgodne co do rozstania lub wnosi się o rozwód z orzekaniem o winie drugiej strony, która dopuściła się czynów takich jak zdrada, przemoc domowa czy wpadła w nałóg sąd bez problemu orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa. Co więcej, w wielu przypadkach dzieje się tak nawet jeśli nie dochodzi do rażących złamań zasad pożycia małżeńskiego. Niemniej jednak, kobiety, które zastanawiają się czy w ciąży dostaną rozwód muszą mieć na uwadze, że sąd ich stan odbierze jako tzw. przesłankę negatywną do udzielenia rozwodu.

Przeczytaj również  Niechęć do partnera w ciąży - skąd się bierze?

Istnieje jeszcze jeden problem, o którym często nie mówi się pisząc o rozwodzie w trakcie ciąży. Mianowicie, sąd orzekając (lub nie) rozwód małżonków musi mieć na względzie dobro dziecka, w tym również materialne. Jeśli stan materialny matki po rozwodzie miałby znacząco się obniżyć a dziecko nie otrzymałoby tak samo dobrej opieki jak w przypadku żyjących ze sobą rodziców – sąd również może odmówić orzeczenia rozwodu. Często w takiej sytuacji zaleca się małżonkom  mediację w nadziei, że ich konflikt może zostać zażegnany.

Jak dostać rozwój w trakcie ciąży?

Aby dostać rozwód w trakcie ciąży warto więc zadbać o zebranie jak największej liczby dowodów, które pokażą sędzi nie tylko, że pomiędzy małżonkami ustało pożycie we wszystkich strefach, ale również, że dobro dziecka po rozwodzie będzie zapewnione przez obydwie strony a standard życia malucha będzie na odpowiednim poziomie. Jeśli decydujemy się na rozwód z orzeczeniem warto nie tylko zebrać dowody na winę partnera czy świadków ale również skorzystać z pomocy wykwalifikowanego w prawie rodzinnym adwokata. Sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie często są bardzo długotrwałe a przy tym stresujące, co w przypadku kobiet w ciąży nie jest wskazane. Warto więc zatroszczyć się o profesjonalną pomoc. Adwokat wskaże również możliwości wykazania, że mimo ciąży małżonków nie łączy już wspólne pożycie czy gospodarstwo domowe.

Pozew o rozwód w czasie ciąży – jak to wygląda?

Pozew o rozwód w czasie ciąży składa się dokładnie tak samo jak w przypadku gdy kobieta nie oczekuje dziecka. W sądzie okręgowym, właściwym dla miejsca zamieszkania małżonków lub powoda (jeśli są to dwie różne miejscowości). Pozew należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, które powinny czynić zadość warunkom pisma procesowego. W pozwie dokładnie opisujemy nasze żądanie, opisujemy także przyczyny, które spowodowały, że chcemy rozwodu. Dobrze jest również zawrzeć w nim informacje o tym, czy odbyły się mediacji oraz przedstawić dowody oraz ewentualnych świadków. Co ważne, koszt złożenia pozwu o rozwód wynosi 600 złotych. Możemy go dostarczyć do sądu samodzielnie lub za pośrednictwem poczty.

Przeczytaj również  Kłótnie z partnerem lub mężem w ciąży - jak je złagodzić?

Podział majątku po rozwodzie

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obecnie sądy podczas orzekania o rozwodzie nie zajmują się jednocześnie podziałem majątku. Jeśli strony w małżeństwie są zgodne mogą po prostu przedstawić swoje ustalenia i na własną rękę załatwić swoje sprawy majątkowe. W przypadku rozwodu w ciąży warto jednak zabezpieczyć interesy swoje oraz dziecka. W tym celu warto złożyć pozew o podział majątku. Jest to możliwe zaraz po uprawomocnieniu się wyroku o rozwodzie. Co więcej, w tym pozwie możliwe jest jednoczesne ubieganie się o zabezpieczenie alimentów dla dziecka. Podczas sprawy o podział majątku możliwe jest zarówno polubowne ustalenie jego rozdzielenia, jak i przeprowadzenie tej procedury przez sąd. Aby było to możliwe w pozwie musi znaleźć się więc lista wszystkich elementów wspólnego majątku małżeństwa.

Podsumowując, rozwód w ciąży jest możliwy choć musimy mieć świadomość, że sąd może wziąć pod uwagę przesłankę negatywną, jaką jest brak rozpadu współżycia małżeńskiego na co wskazywać może ciąża. Co więcej, będzie brał on również pod uwagę dobro nienarodzonego dziecka. Zdarza się również, że sądy odraczają sprawy do narodzin dziecka i zalecają mediację, ponieważ sytuacje, w których pozew jest wynikiem zmian w życiu, na które para nie była przygotowana i jego późniejsze wycofanie są częste.
Dlatego też większość adwokatów i prawników zaleca swoim klientkom aby z decyzją o złożeniu pozwu o rozwód poczekały do narodzin dziecka. To najrozsądniejsze rozwiązanie, które pozwala uniknąć wielomiesięcznego odroczenia sprawy lub decyzji o nieorzekaniu rozwodu. Jest to również dobry czas na to, by przemyśleć swoją decyzję oraz zebrać odpowiednie dowody w sprawie.